Prenumerata

Regularne otrzymywanie pisma, można zapewnić sobie tylko poprzez zamówienie prenumeraty.

Zamówienie można złożyć za pośrednictwem Internetu wysyłając e-mail na adres redakcji redakcja@wzrastanie.pl oraz dokonując wpłaty zgodnie z poniższymi zasadami, na konto:

Wydawnictwo „Gotów” KSM

ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra,

tel. 68 453 92 73

nr konta: 27 1240 4533 1111 0000 5421 7032

1. Prenumerata roczna (obejmuje 11 kolejnych egz.- numer wakacyjny jest podwójny) wraz z kosztami
wysyłki wynosi:

–        1 egz. –                                             55,00 zł

–        2 egz. –                                           105,00 zł

–        3 egz. –                                           145,00 zł

2. Przy zamówieniach większych ilości egzemplarzy należy ilość egzemplarzy odpowiednio zwielokrotnić przez kwotę 45,00 zł. Nie naliczamy kosztów wysyłki.

3. W razie pytań prosimy o kontakt: redakcja@wzrastanie.pl

tel. (014) 68 62 723 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.

Copyright © 2013 Wzrastanie