Listopadowe „Wzrastanie”wzrastanie listopad okladka (1)Pośród politycznych przepychanek, sporów i nieporozumień, marszów, manifestacji i pikiet, pośród jesiennej słoty i zadumy zatrzymujemy się nad pytaniem o człowieka. Pytanie to, wybrzmiewające jednako od zarania dziejów, na nowo domaga się odpowiedzi. Kim jesteś człowieku? – pyta młoda adeptka dziennikarstwa Marta. O człowieku opowiada też, choć w nieco inny sposób, debiutujący na naszych łamach historyk – Adam Dragan. Koniecznie przeczytajcie jego opowieść o „karawanie zrabowanych dzieci”. Inni autorzy także pytają „pytają” o człowieka – Małgosia, gdy w nietuzinkowy sposób mówi nam o losach Mickiewicza i Marek opowiadając o św. Pawle. Także ks. Bartek w reportażu z Jordanii i Piotrek piszący o Wilnie, mówią nam o ludzkim „trudzie tworzenia” więcej, niż z samych słów wyczytać można. Do takiego czytania „między wierszami” zapraszamy!

 Redaktor naczelny

Monika Szetela

Copyright © 2013 Wzrastanie