Konkurs Wzrastaniastrona tweet kopiaKonkurs „Wzrastania”
i
„Tweetując z Bogiem”
Zapraszamy Czytelników „Wzrastania” do zadawania pytań
księdzu Michelowi Remery. Możecie pytać o dobre
rozumienie słów Pisma Świętego, o historię Kościoła,
o znaczenie sakramentów, o zasady etyki katolickiej,
czyli na każdy
temat bezpośrednio związany z Bogiem i wiarą.
Wybrane pytania i odpowiedzi opublikujemy
w grudniowym numerze Wzrastania.
Spośród osób, które nadeślą pytania do ks. Michaela
wylosujemy cztery osoby, do których wyślemy komplety
książek Tweetując z Bogiem (tom 1 i 2).
Pytania wysyłajcie na adres:
redakcja@wzrastanie.pl
Na pytania czekamy do końca października!

Copyright © 2013 Wzrastanie